Skip to content

Humanism & Jai Prithvi Foundation

जयपृथ्वीको विश्वशान्ति र मानवहितप्रतिको प्रतिबद्धता

जेठो बुबा पर्वते खड्काले भन्नुभएको थियो, ‘खालीको खालीहोला, रजन्तोलाको राजहोला मेल्लेकको के राजहोला,’ दरबार बनाउनका लागि जय पृथ्वीबहादुर सिंहले मेल्लेक रोजे, जसको नाम पछि जय… Read More »जयपृथ्वीको विश्वशान्ति र मानवहितप्रतिको प्रतिबद्धता